„Fundacja Przedsiębiorczy Toruń” realizuje projekt

„Twój start z wirtualną rzeczywistością”

Cel projektu:
Podniesienie do 31.12.2022 r. aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR poprzez wyposażenie 15 uczestników /uczestniczek projektu w nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.
2. Grupowe zajęcia z psychologiem, w tym zajęcia w teatrze.
3. Warsztaty aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i gogli VR.
4. Szkolenia zawodowe (za udział uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe).
5. Warsztaty zaradności życiowej (m.in. zarządzanie budżetem domowym i kreowanie postaw przedsiębiorczych).
6. Indywidualne spotkania z prawnikiem.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Planowane efekty:

• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 10 osób
• efektywność społeczna – 12 osób
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 12 osób
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 6 osób
• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby
• efektywność zatrudnieniowa – 7 osób.
Okres realizacji projektu: 1.06.2022 r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu:
143 327,50 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 136 137,50 zł.

więcej informacji
tel.: 575 246 491  email: marketing@przedsiebiorczytorun.pl

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń

ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

kontakt@przedsiebiorczytorun.pl

Fundacja Przedsiębiorczy Toruń
NIP 8792712682 KRS 0000785706

Misja Fundacji "Głównym celem Fundacji jest promowanie idei przedsiębiorczości, a tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, innowacyjności, transferu wiedzy do biznesu oraz upowszechnianie nauki. Celem działania Fundacji są również działania na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki oraz promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju."

KONTAKT